Visual Basic - Temel Kavram ve Tüm Detaylar - Webmaster Forum
  #1  
Alt 18 Aralık 2021, 10:51:58
Compound - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yeni Üye
 
Ankara Şubesi
Üyelik Tarihi: 18 Aralık 2021
Mesajlar: 18
Konular: 0
Aldığı Beğeni: 0
Verdiği Beğeni: 0
Standart Visual Basic - Temel Kavram ve Tüm Detaylar


Virtual Root Vbasicin temel yapısını bu konuda ele alacağız.

1.Bölüm

Menu Bar - VB program menüsü
Tool Bar - Menü kısayol tuşları
Project Explorer - Projede yer alan form, module gibi elemanları listeler
Properties Window - Kontrol ve formların özelliklerini gösterir
Form Layout Window - Formun ekran üzerinde bulunduğu yeri gösterir
ToolBox - Arayüz tasarımında kullanılanılabilecek kontroller
Form Desinger - Projenin ara yüzünün tasarlandığı pencere
Object Browser - VB kütüphanesinde kullanılan tip ve değişkenleri gösterir
Code Window - Programın kodlamasının yapılacağı editörFİLE MENÜSÜ

New Project - Yeni bir proje başlatır ( Ctrl + N )
Open Project - Daha önce kaydedilmiş bir projeyi açar ( Ctrl + O )
Add Project - Uygulamaya yeni projeler ekler
Remove Project - Uygulama içindeki bir projeyi uygulamadan çıkarır
Save Project - Projede bulunan tüm nesneleri kaydeder
Save Project As - Tüm nesneleri ve projeyi yeni bir isimle kaydeder
Save - Sadece aktif nesneyi kaydeder
Save As - Sadece aktif nesneyi yeni bir isimle kaydeder
Print - Projeyi yazdırır ( Ctrl + P )
Current Module - Aktif modülü yazdırır
Current Project - Projede bulunan bütün nesneleri yazdırır
Form Image - Form görüntüsünü yazdırır
Form as Text - Nesnelere ait özellikleri yazdırır
Print Setup - Yazıcı ve baskı ayarlarını değiştirir
Make Project1.exe - EXE dosya oluşturur
Auto Increment - Program sürüm numarası her exe yapışta otomatik olarak artar
Exit - Visual Basic programından çıkış


EDİT MENÜSÜ


Undo - Geri al
Redo -Son yapılan işlemi tekrarla
Cut - Kes ( Ctrl + X )
Copy - Kopyala ( Ctrl + C )
Paste - Yapıştır ( Ctrl + V )
Paste Link - DDE uygulamalarında bir Windows uygulamasından Clipboard`a kopyalanan verileri VB uygulaması içine aktarır
Delete - Silme
Delete Table From - Database Veri tabanından bir tabloyu siler
Select All - Tüm kod yada kontrolleri seçer ( Ctrl + A )
Select All Columns - Veri kaynağı penceresinde bulunan tüm alanları seçer
Table - Tablo işlemleri yapar
Set Primary Key - Seçilen bir sütun için birincil anahtar tanımlar
Insert Column - Tabloya yeni bir alan ekler
Delete Column - Tablodan bir alan siler
Find - Belirli bir ifadeyi arar
Current Procedure - Sadece aktif alt program içerisinde arar
Current Module - Sadece aktif olan form veya modülde arar
Current Project - Projede bulunan bütün form ve modüllerde arar
Find Next - Bir sonrakini arar
Replace - Bir ifadeyi arayarak başka bir ifade ile değiştirir
Indent - İmlecin bulunduğu satırı bir tab sağa kaydırır
Outdent - İmlecin bulunduğu satırı bir tab sola kaydırır
Insert - File Koda imlecin bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyadan alınan kodu ekler
List Properties/Methods - Kod penceresine yazılan ifadeden sonra yazılabilecek diğer ifadeleri gösterir
List Constants - İfadenin alabileceği sabit değerleri gösterir
Quick Info - Fonksiyon, metot, prosedür ve değişkenlerin yazılışını gösterir
Parameter Info - Fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösterir
Complete Word - Yazılan ifadenin otomatik olarak tamamlanmasını sağlar
Bookmarks - Sık kullanılan satırlara kolay bir erişim sağlar
Toggle Bookmark - Ulaşılmak istenen satırı işaretler veya işareti iptal eder
Next Bookmark - Bir sonraki işaretlenmiş kod satırına gider
Previous Bookmark - Bir önceki işaretlenmiş kod satırına gider
Clear All Bookmarks - Aktif penceredeki tüm işaretlemeleri iptal ederWİEW MENÜSÜ


Code : Kod penceresini gösterir
Object : Kod ortamında adı geçen kontrolü form üzerinde gösterir
Definition : Değişkenin nerede tanımlandığını gösterir
Last Position : Kod penceresindeki bulunulan son noktaya geri gider
Object Browser : Nesne tarayıcı penceresini açar ( F2 )
Debug : Projeyi satır satır çalıştırır ve değişkenlerin değerlerini gösterir
Immediate Window : Hata ayıklama penceresi.Debug modda değişken üzerinde işlem yapılmasını sağlar
Local Window : Debug modda kontrollere ait değerlerin izlemesini sağlar
Watch Window : Debug modda Debug - Add Watch menüleri ile eklenen değişkenlerin değişiminin izlemesini sağlar
Call Stack : Aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir
Project Explorer : Projedeki dosyaları görüntüler ( Ctrl + R )
Project Window : Properties penceresini görüntüler
Form Layout Window : Layout peceresini görüntüler
Property Pages : Özellikleri topluca değiştirme imkanı verir ( F4 )
Table : Diyagram pencerelerini görünür kılar. Query, View ve veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır
Show Panes : Query ve View tasarım pencerelerindeki kısımları görüntüler
Zoom : Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntüler
Toolbox : Toolbox penceresini görüntüler
Color Palet : Renk penceresini görüntüler
Data View Window : Data view penceresini görüntüler
Toolbars : Araç çubuklarını gösterilip gizler


PROJECT MENÜSÜ

Add Form : Projeye form eklenir
Add MDI Form : Projeye MDI form eklenir
Add Module : Projeye Module eklenir
Add Class Module : Projeye Class Module eklenir
Add User Control : Projeye kullanıcı kontrolü eklenir
Add Property Page : Oluşturlan ActiveX için Property Page eklenir
Add User ******** : ActiveX dökümanı eklenir
Add DHTML Page : Dinamik HTML uygulamalarına dinamik HTML sayfası eklenir
Add Data Report : Veritabanı uygulamalarına Data Report eklenir
Add WebClass : Int. Information Server uygulamalarına WebClass nesnesi eklenir
Add Microsoft UserConneciton : UserConneciton nesnesi eklenir
More ActiveX Designers : Kullanılabilecek ActiveX tasarımlarını listeler
Add File : Hazır modül, form, sınıf modülleri dosyalar gibi bileşenleri eklenir
Remove : Seçili olan dosyayı projeden çıkarır
References : Nesne kütüphanelerinden nesneler eklenir
Components : ToolBox`a yeni kontroller eklenir ( Ctrl + T )
Project Properties : Proje ile ilgili özellikler ayarlanır


FORMAT MENÜSÜ

Align : Form üzerindeki kontrolleri aynı hizaya getirir
Lefts : Kontrollerin sol taraflarını hizalar
Centers : Kontrollerin merkez noktalarını hizalar
Rights : Kontrollerin sağ taraflarını hizala
Tops : Kontrollerin üst taraflarını hizalar
Middles : Kontrollerin üst üste getirerek orta kısımlarını hizalar
Bottoms : Kontrollerin alt taraflarını hizalar
To Grid : Kontrollerin form üzerinde noktalarla göre hizalanır
Make Same Size : Form üzerindeki kontrolleri aynı boyuta getirir
Width/Height : Kontrolleri aynı genişliğe / yüksekliğe ayarlar
Both : Kontrolleri aynı yükseklik ve genişliğe ayarlar
Size to Grid : Kontrollerin köşe ve kenar çizgilerini gridlerle çakıştırır
Horizontal Spacing : Kontrollerin arasındaki yatay boşluğu ayarlar
Make equal : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları eşitler
Increase/Decrease : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları artırır/azaltır
Remove : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları tamamen kaldırır
Vertical Spacing : Kontrollerin arasındaki dikey boşluğu ayarlar
Make Equal : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları eşitler
Increase/ Decrease : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları artırır/azaltır
Remove : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları tamamen kaldırır
Center In Form : Form üzerindeki kontrolleri formun ortasına koyar
Order : Form üzerindeki kontroller üst üste ise sıralarını değiştirir
Bring to Front : Alttaki kontrollü üste alır
Send to Back : Üstteki kontrollü alta alır
Lock Controls : Kontrollerin form üzerindeki yerlerini sabitler


DEBUG MENÜSÜ

Step Into : Programı adım adım çalıştır ( F8 )
Step Over : Prosedür çağrıları halinde adım adım çalıştırılır
Run To Cursor : Programı yeniden başlatarak imlecin olduğu kısma kadar işletir
Add Watch : Program çalışırken izlenecek değişkenler eklenir
Watch Expression : İfadenin değerini gösterir
Break When Value True : Değişkenin değeri sıfırdan farklı ise program durur
Breake When Value Changes : Değişkenin değeri değiştiğinde program durur
Edit Watch : Add Watch ile eklenen değişkenleri siler veya değiştirir
Quick Watch : Seçilen değişkenin veya işlemin o andaki değerini gösterir
Toggle Breakpoint : Programın BreakPoint bulunan koda kadar çalıştırır
Clear All Breakpoints : Tüm durdurma noktalarını siler
Set Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılabilir ilk komutu seçer
Show Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılacak ilk komutu gösterir


RUN MENÜSÜ

Start : Programı çalıştırır ( F5 )
Start With Full Compile : Projenin tamamını kontrol ettikten sonra çalıştırır
Break : Çalışmakta olan programı geçici olarak durdurur (Ctrl + Break)
End : Çalışan bir programın çalışmasını sona erdirir
ReStart : Geçici olarak durdurulmuş programın çalışmasını baştan başlatır


ADD İNS MENÜSÜ

Add-In Manager : Yardımcı uygulama ekleme penceresi
Load On StartUp : Visual Basic çalıştırıldığında yardımcı programı otomatik olarak yükler


2.Bölüm

Olay Yöneticilerine Giriş

Modern programlamanın temel taşlarından olan Olaylar (Events); butonlar, formlar ve
diğer birçok nesneyle (metin kutusu, açılan menü vb.) ilişkisel yapıdadır ve nesnelerin
karakteristik özelliklerine göre şekillenir. Visual Basic.NET`te kodun olaylarla
ilişkilendirilmesi görevini yürüten prosedürlere Olay Yöneticileri denir. Bu yöneticileri
örnekleyecek olursak, formumuz üzerinde bir butonumuz mevcutsa ve bu butonun aktif
olmasıyla gerçekleşecek birtakım işlemler tasarlamışsak bu butonun
ButtonName_Click_Number olayını yönetmemiz gerekecektir. Bu işlem;Code Editörü

Button'nun çift tıklanması ile ulaşabileceğimiz Button_Click olayını, sağ tarafta
bulunan kod penceresi yardımıyla yönetmemiz şeklinde gerçekleşir. Bu yönetimi
gerçekleştirebilmek için Code Editor kullanımı ile ilgili önemli birkaç hususu bilmemiz
gerekir.


Code Editor Kullanımı

Bir forma veya modüle kod eklemek için kullandığımız kod editörüne olaylarla ilgili
kodlar eklerken dikkat etmemiz gereken önemli noktalarından biri de, kodun formla nasıl
ilişkilendirildiğini bilmektir. Visual Basic.NET programlama dilinde Code Editörü
çalıştırabilmek için etkin kullanılan 2 farklı yol vardır. Bunlar;
Solution Explorer içinde formu seçip, sağ tuşa tıklayarak gelen menüde “View
Code“ öğesini seçmek.
Code Editöründeki bölümüne ulaşmak istediğiniz nesne, aktif durumdayken
klavyenin F7 tuşuna basmak.
Bu işlemlerden herhangi birinin ardından resim 1.2 gelecektir. Bu pencere üzerinde
dikkat etmemiz gereken iki temel nokta sol ve sağda bulunan açılır listelerdir. Bunlardan sol
tarafta bulunan "Nesneler" listesidir. Bu listeyi kullanarak üzerinde işlem yapmak
istediğimiz nesneyi aktif hale geçirebiliriz. Sağ taraftaki açılır liste ise "Prosedürler"
listesidir. Bu listeden de herhangi bir olayı veya prosedürü aktif olan nesne ile eşleştirip
görev atamaları yapabiliriz.
Windows formları diğer nesneler gibi gerçek nesnelerdir. Ayrıca buradaki gizli kodlar,
Windows formunda yer alan nesneleri, nesneyi kaldırmak ve oluşturmak için kullanılan
metotları ve bunlara ilaveten kritik önemi olan birçok nesne ve metodu barındırmaktadır.
Burada önemli olan nokta ise, bu kodlara erişim yetkilendirmesinin güçlü bir güvenlik
hiyerarşisine sahip oluşudur.


Kod Ekleme İşlemi

Bu işlemi gerçekleştirmek için öncellikle, resim 1.3`te görülen "Nesneler" listesinden
kod eklemek istediğimiz nesneyi seçeriz. Ardından resim 1.4`te görülen "Prosedürler"
listesinden de seçilen nesneye ait olayı belirledikten sonra, belirlenen olayın aktivasyonu ile
birlikte gerçekleşmesini istediğimiz işlemleri, şekillerde de görülen kod bloğuna deklare
ederiz.

3.Bölüm


DEĞİŞKENLER

Temel programlama işlevlerini gerçekleştirebilmek için “değişkenler“
kullanılmaktadır. Bir değişken küçük bir depo alanıdır. İçinde sayılar, kelimeler, harfler
saklanabilir. Değişkenler program içerisinde defalarca kullanılsa da, içinde aynı anda sadece
bir bilgi tutar. Değişkenler geçici olarak kullanıldıkları için, program veya bilgisayar
kapanınca silinir.


Örneğin
Dim baslik As String, sayac As Integer
Yukarıdaki kod Visual Basic.NET`te çalışmayacaktır. Çünkü VB.NET tek bir satırda
sadece aynı veri tipine ait değişkenlerin tanımlanmasına izin vermektedir.
Örneğin
Dim baslik, adSoyad As String
Yukarıdaki kod Visual Basic 6.0`da farklı bir şekilde çalışacaktır. Baslik değişkeni
Variant olarak kabul edilecektir. Visual Basic.NET`te her ikisi de String kabul edilir.
Değişkenlere tanımlama sırasında ilk değerleri verilebilir.
Örnek
Dim kod As Integer = 23
Dim ad As String = “Mert YALNIZBAŞ“
Dim maas As Integer = birimucret * 30

“Dim“ Anahtar Kelimesi, “Private, Public ve Static“

Tanımlamalar

Bir değişkenin kullanılmadan önce tanımlanması gerekir. Bu tanımlama genellikle
Dim deyimi ile yordamın başında yapılır.
Kullanımı:
Dim Değişken [As tipi]
Bir programda geçici olarak verilerin temsili ve değerlerin saklanması için değişkenler
kullanılır. Değişkenlerin değerleri, program akışı içerisinde sürekli olarak değişebilir.

Örnek
x=18
y=23
x=x+3
y=y+x

Private Sözcüğü

Yerel değişkenler tanımlamak için kullanılır. Bu deyim aynı zamanda yerel
prosedürlerin ve Class Modüllerin tanımında da kullanılır.

Kullanımı:

Private değişken_adi [[indis]] [As tipi]
Private Sub Command1_Click()
Dim x As Double
x = x + 10
MsgBox x
End Sub


Public Sözcüğü

Modül bazında Public ya da global değişken tanımlamak için kullanılır. Bir Public
değişken hem proje bazında kullanılabilir .

Kullanımı:

Public değişken_adi [[indis]] [ As [New] tipi]

Static Sözcüğü

Lokal değişkenleri, prosedürün her çağırılışında, bir önceki çağırılış sonunda
hesaplanmış olan değerlerini saklar hale getirmek için, Static sözcüğü ile tanımlanmaları
gereklidir.

Kullanımı:

Static x As Integer
Private Sub Command1_Click()
Static x As Double
x = x + 10
MsgBox x
End Sub

String

Karakter sınırı verilmezse 2 milyar karaktere kadar atama yapılabilen sayısal olmayan
veri tipidir.

Örnek

Show
Dim a As String
Dim b As String
Dim c As String
a = 168
b = 122
c = a + b
Print c
Sonuç = 168122 olur.


Char

İki bytelık bir karakter tipidir. İçinde sadece 1 karakter barındırabilir. Bu tipten
değişkenlere atama yaparken sadece bir karakter ataması yapılabilir. Birden fazla
atandığında sadece ilk karakter dikkate alınacaktır.

Boolean

2 bytelık veri tipi olmasına rağmen True veya False değerleri alabilir. Yani daha çok
iki durumlu değişkenlerde kullanılır. Bu tipten tanımlanan değişkenlere True, False değerleri
atanabileceği gibi sayısal değer de atanabilir.

Date

8 byte yer kaplayan bu değişkene 1/1/100 ile 31/12/9999 arasındaki tarih ve 0:00:00
ile 23:59:59 arasındaki saat atamaları yapılabilir.

İnteger

Visual Basic`te tam sayı değişkenleri tanımlamak için kullanılır. Hafızada 2 byte yer
kaplar. Alabileceği değer aralığı –32768 ile +32767 arasındadır.

Örnek

Private Sub Form_Load()
Dim Maas As Integer
DefInt A-C
Oran% = 100
A_sayı = 100
B_sayı = Oran*A_sayı
C_sayı = B_sayı + A_sayı – 1000
Maas= 32767
End Sub

4.Bölüm

OPERATÖRLER

Visual Basic.NET programlama dilinde matematiksel ve lojik işlemleri yapmak için
mevcut operatörler bulunur. Visual Basic.NET programında aritmetik işlemlerin bazıları
operatörlerle yapılırken bazılarında ise fonksiyonlar kullanılır.


“=“ ile Atama

Aditext= “Onur“
Üstteki kod satırında eşittir işareti (=)atama operatörü olarak kullanılır. Atama işlemi
yapılırken rakamlar doğrudan fakat değerler ise “ “ arasında yapılmalıdı

Örnek

A=55
B=186
C=A+B
K=D/5
A$=“Virtual“
B$=“Root“
C$=A$+B$


“+“ Operatörü

Bu operatör ile verilen iki veya daha fazla ifade toplanabilir. Genel yazılışı şöyledir.

Kullanımı
Sonuc = Ifade1 + Ifade2

Örnek

Sonuc=13+45 'Sonuc=58
Sonuc=1378+56.78+435.908 'Sonuc=1870.688
A=89,B=3456
Deger=A+B ' Deger=3545
Ad= “mert“
Soyad= “yalnızbaş“
Dim Name As String
Name=Ad+Soyad 'Name=“mert yalnızbaş“


“ - “ Operatörü

Matematikte kullanılan çıkartma operatörüdür. Birinci ifadede verilen değerden ikinci
ifadeyi çıkarır. Genel yazılışı şöyledir.

Kullanımı
Sonuc = Ifade1 - Ifade2
Burada Sonuc mutlaka sayısal bir değerdir.


Örnek
Sonuc=3475.45-3445.90 ‘Sonuc=29.55
Deger=45-788-23 ‘Deger=-766
Son=190, Ara=47
Son1=Son-Ara ‘Son=143


“ * “ Operatörü

Matematikteki çarpma operatörüdür. Verilen iki sayıyı çarpar. Genel yazılışı şöyledir.

Kullanımı
Sonuc = Sayı1*Sayı2
Burada Sonuc mutlaka sayısal bir değerdir.

Örnek
Sonuc= 34*9 ‘Sonuc=306
Deger= 87*12 ‘Deger=1044
A=5, B=56
C=A*B ‘C=280

“ / “ Operatörü
Matematikteki bölme operatörüdür. Verilen ilk sayıyı ikinci sayıya böler. Genel
yazılışı şöyledir.

Kullanımı
Sonuc = İfade1/İfade2
Burada Sonuc mutlaka sayısal bir değerdir.


Örnek
Sonuc= 34/9 ‘Sonuc=3.777778
Deger= 60/12 ‘Deger=5
A=5, B=56
C=B/A ‘C=11.2

“\ “ Operatörü

Matematikteki bölme operatörüdür. Verilen ilk sayıyı ikinci sayıya böler. Ancak
Sonuc mutlaka bir tam sayı değeridir. Bölüm ondalıklı ise sayının ondalık kısmı atılır. Genel
yazılışı şöyledir.

Kullanımı
Sonuc = İfade1\İfade2
Burada Sonuc mutlaka sayısal bir değerdir.

Örnek
Sonuc= 34\9 ‘Sonuc=3
Deger= 60\12 ‘Deger=5
A=5, B=56
C=B\A ‘C=11


Mod Operatörü

Matematikteki mod alma operatörüdür. Verilen ilk sayının modunu ikinci sayıya göre
alır. Genel yazım şekli aşağıdaki şekildeki gibidir.

Kullanımı
Sonuc= İfade1 Mod İfade2
Burada Sonuc mutlaka sayısal bir değerdir.

Örnek
Sonuc= 34 Mod 9 ‘Sonuc=7
Deger= 60 Mod 2 ‘Deger=0
A=5.4 , B=57
C= B Mod A ‘C=2
D=57 Mod 5.5 ‘D=3
E=90.5 Mod 6 ‘E=0
E=90.2 Mod 6 ‘E=0
E=90.7 Mod 6 ‘E=1


“^ “ Operatörü

Matematikteki üs alma operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini
(üssünü) alır. Genel yazılışı şöyledir.

Kullanımı
Sonuc= İfade1 ^ İfade2
Burada Sonuc mutlaka sayısal bir değerdir.

Örnek
Sonuc= 34 ^ 9 ‘Sonuc=6.071699276646e+13
Deger= 60 ^ 2 ‘Deger=3600
A=5 , B=5
C= B^A ‘C=3125


5.Bölüm

ŞARTLI DEYİMLER

Şart cümleleri basit anlamıyla bir ya da daha fazla değerin ilişkisel ve lojik
operasyonlara tabi tutulduğu ifadelerdir. Belirli bir şartın doğru olup olmadığını araştıran bu
ifadelerin sonucu 1 (TRUE) veya 0 (FALSE) değerlerini alabilir. 1 (TRUE) sonucu
araştırılan şartın doğru olduğunu, 0 (FALSE) sonucu ise araştırılan şartın yanlış olduğunu
gösterir.


If ve Select-Case Komutları

Kontrol komutları programcılar tarafından sıkça kullanılan belirli ifadeleri kontrol
etmek veya bazı şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek amacıyla kullanılan
komutlardır.


IF Yapısı


Programın akışı IF deyimi ile birlikte verilen koşula bağlı olarak çalışır. Program
akışı, bu komutlar sayesinde ELSE, ELSEIF veya END IF deyimleri ile oluşturulan işlem
bloğunun çalışması veya söz konusu program bloğunun işletilmeyip atlatılması sağlanır.

Kullanım

IF Şart THEN
Komutlar
ELSE
Komutlar
END IF
Şartın gerçekleşmesi durumunda THEN deyiminden sonraki satır işletilir.
Gerçekleşmemesi durumunda ise ELSE deyiminden sonraki satırlar işletilir. Tek satırda şart
yazılırsa END IF deyimi kullanılmaz.

Kullanım

IF Şart Komutlar
THEN Komutlar


Örnek

Girilen üç notun ortalamasını alıp, bu notların ortalamasına göre öğrencinin
geçtiğini veya kaldığını yazan programı yazalım.
Private Sub Form_Load()
Dim n1,n2,n3,ort
n1=val(InputBox(“1.Sınav Notunu Giriniz:“, “Sınav“);
n2=val(InputBox(“2.Sınav Notunu Giriniz:“, “Sınav“);
n3=val(InputBox(“3.Sınav Notunu Giriniz:“, “Sınav“);
ort=(n1+n2+n3)/3
IF (ort<50) Then
MsgBox(“Kaldınız“ &ort)
Else
MsgBox(“Geçtiniz“ &ort)
END IF
End Sub


Select Case Yapısı

İşlev bakımından IF deyimine çok benzemektedir. Çok sayıda IF yapısı içi içe
kullanıldığı zaman programın okunurluğu azalır ve programı izlemek zorlaşır. Bu gibi
durumlarda Select Case yapısı kullanılır.

Kullanım

Select Case Kontrol Değişkeni
Case ifade 1
......
Case ifade 2
.......
Case Else
.......

Örnek

Yukarıdaki örneği Select Case yapısını kullanarak yapalım.
Private Sub Form_Load()
Dim n1,n2,n3,ort
n1=val(InputBox(“1.Sınav Notunu Giriniz:“, “Sınav“);
n2=val(InputBox(“2.Sınav Notunu Giriniz:“, “Sınav“);
n3=val(InputBox(“3.Sınav Notunu Giriniz:“, “Sınav“);
ort=(n1+n2+n3)/3
Select Case ort
Case ort<50
MsgBox(“Kaldınız“ &ort)
Case ort>50
MsgBox(“Geçtiniz“ &ort)
End Select
End SubForm hazırlama ekranı

=, <>, <=, >=, < ve > İlişkisel Operatörleri

önceki konudakı operatörlerden farklıdırBu operatörler ile verilen ifadeler arasında karşılaştırmalar yapılır. Genel karşılaştırma
operatörleri şunlardır.


“=“ Operatörü

Bu operatör verilen iki ifadenin eşit olup olmadığını anlamak için kullanılır.

Kullanımı

Sonuc=(İfade1 = İfade2)
Burada Sonuc Boolean tipinde bir değerdir.

Örnek

Sonuc=(100=345) 'Sonuc=False
Sonuc=(100=100) 'Sonuc=True
A=12,B=45
Sonuc=(A=B) 'Sonuc=False
C=23,D=23
Sonuc=(A=D) 'Sonuc=True


“< >“ Operatörü

Bu operatör verilen iki ifadenin farklı olup olmadığını anlamak için kullanılır.

Kullanımı

Sonuc=(İfade1 <>İfade2)
Burada Sonuç Boolean tipinde bir değerdir.


Örnek


Sonuc=(100<>345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100<>100) 'Sonuc=False
A=12,B=45
Sonuc=(A<>B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A<>D) 'Sonuc=False


“<“ Operatörü

Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden küçük olup olmadığını anlamak
için kullanılır.

Kullanımı

Sonuc=(İfade1 < İfade2)
Burada Sonuc Boolean tipinde bir değerdir.

Örnek

Sonuc=(100<345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100<100) 'Sonuc=False
Sonuc=(100<130) 'Sonuc=False
A=12,B=45
Sonuc=(A<B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A<D)


“>“ Operatörü

Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden büyük olup olmadığını anlamak
için kullanılır.

Kullanımı

Sonuc=(İfade1 > İfade2)
Burada Sonuc Boolean tipinde bir değerdir.
İfade1 bir sayı veya bir metindir.
İfade2 bir sayı veya bir metindir.

Örnek

Sonuc=(800>345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100>100) 'Sonuc=False
Sonuc=(100>130) 'Sonuc=False
A=90,B=45
Sonuc=(A>B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A>D) 'Sonuc=False

“>=“ Operatörü

Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden büyük veya eşit olup olmadığını
anlamak için kullanılır.

Kullanımı

Sonuc=(İfade1 >= İfade2)
Burada Sonuc Boolean tipinde bir değerdir.
İfade1 bir sayı veya bir metindir.
İfade2 bir sayı veya bir metindir.

Örnek

Sonuc=(800>=345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100>=100) 'Sonuc=True
Sonuc=(100>=130) 'Sonuc=False
A=90,B=45
Sonuc=(A>=B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A>=D) 'Sonuc=True


“<=“ Operatörü

Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden küçük veya eşit olup olmadığını
anlamak için kullanılır.

Kullanım

Sonuc=(İfade1 <= İfade2)
Burada Sonuc Boolean tipinde bir değerdir.
İfade1 bir sayı veya bir metindir.
İfade2 bir sayı veya bir metindir.

Örnek

Sonuc=(800<=345) 'Sonuc=False
Sonuc=(100<=100) 'Sonuc=True
Sonuc=(100<=130) 'Sonuc=True
A=90,B=45
Sonuc=(A<=B) 'Sonuc=False
C=23,D=23
Sonuc=(A<=D) 'Sonuc=True

“And, Or, Not, Xor, AndAlso, OrElse“ İlişkisel Operatörleri

“And “ Operatörü


AND operatörü tüm şartların doğru olduğu anlarda -1 değerini döndürür, diğer
durumlarda ise 0 değerini döndürür.
sayı1 = 4
sayı2 = 5
Sonuc = (sayı1 = 4) AND (sayı2 = 5) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayı1 = 4) AND (sayı2 = 8) ‘Sonuc = 0


“Or “ Operatörü

OR operatörü, tüm şartların yanlış olduğu anlarda 0 değerini döndürür, diğer
durumlarda ise -1 değerini döndürür.
sayı1 = 4
sayı2 = 5
Sonuc = (sayı1 = 2) OR (sayı2 = 5) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayı1 = 4) OR (sayı2 = 5) ‘Sonuc = -1
Sonuc = (sayı1 = 2) OR (sayı2 = 4) ‘Sonuc = 0

6.Bölüm

DİYALOG KUTULARI

Windows ortamında çalıştığımızda hemen hemen her programda mesaj pencereleri ile
karşılaşırız. Örneğin Windows`un not defteri programını açıp bir hatırlatma mesajı yazın ve
programı kapatın. Mesaj penceresi sizi değişiklik hakkında uyaracaktır

“MessageBox“ Sınıfı

Diğer bütün görsel programlarda olduğu gibi gerektiği zaman kullanıcıyı uyaran,
kullanıcıdan onay alan, kullanıcıyı bilgilendiren daha genel anlamda kişiyi yönlendiren
mesaj pencereleri oluşturulabilmektedir.

Kullanımı

MsgBox (“Çıkacak Mesaj Bilgisi“ , “Mesaj Kutusunun Özellikleri“ , “Başlık Bilgisi“)
Örnek : Aşağıdaki programı beraber inceleyelim.
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
MsgBox("Mesaj penceresi oluşturmak ister misin?",
MsgBoxStyle.YesNo, "Visual Studio")
End Sub
End Class
MsgBox("Mesaj penceresi oluşturmak ister misin?",
MsgBoxStyle.YesNo, "Visual Studio")


MsgBoxStyle Listesi Açıklama
OKOnly (0) Sadece OK butonunu çıkartır.
Critical (16) Çarpı (X) işareti çıkarır.
Exclamation (48) Ünlem (!) işareti çıkarır.
Information (64) Bilgi anlamına gelen şekli çıkarır.
MsgBoxHelp (16384) OK ve Help butonlarının çıkartır.

OKCancel (1) OK ve Cancel butonlarının çıkartır.
RetryCancel Retry ve Cancel butonlarını çıkartır.
AbortRetryIgnore (2) Abort, Retry ve Ignore butonlarını çıkartır.
YesNo (4) Yes ve No butonlarını Çıkartır.
YesNoCancel (3) Yes, No, ve Cancel butonlarıı Çıkartır.
SystemModal Modal olarak çalışır. Yani bu ekran her şeyin üstünde
bulunur.


MsgBoxRight (524288) Yazılar sağa yaslı olarak yazılır. Özellikle arap harflerinin
kullanıldığı programlarda tercih edilebilir.
MsgBoxRtlReading
(1048576)
Birden fazla button olduğu durumlarda hangi buttonun aktif
olacağını belirtir.
DefaultButton1 (0)

DefaultButton2 (256)
DefaultButton3 (512)
Birden fazla button olduğu durumlarda hangi buttonun aktif
olacağını belirtir


“DialogResult Seçenekleri:“ OK, Cancel, Yes, No, Abort, Retry,
Ignore ve None“Bu özellik ile mesaj kutusu üzerinde basılan tuşları kontrol edebiliriz. Bunu örnekle
açıklayacak olursak;

Örnek
Üzerinde iki butonu bulunan bir mesaj iletisinin her iki butonunun da
kontrolünü yapabiliriz. Bunun için aşağıdaki komut satırlarını yazalım.
If MsgBox("Devam etmek istiyor musunuz?", MsgBoxStyle.YesNo +
MsgBoxStyle.Question, "Soru") = _
MsgBoxResult.Yes Then
MsgBox("Devam edebilirsiniz")
Else
MsgBox("Program kapatılıyor")
End If


MsgBoxResult.Ok 1 Tamam düğmesi seçildi.
MsgBoxResult.Cancel 2 İptal düğmesi seçildi
MsgBoxResult.Abort 3 İşlemi durdur düğmesi
seçildi.
MsgBoxResult.Retry 4 Tekrar dene düğmesi seçildi.
MsgBoxResult.Ignore 5 Göz ardı et düğmesi seçildi.
MsgBoxResult.Yes 6 Evet düğmesi seçildi.
MsgBoxResult.No 7 Hayır düğmesi seçildi.


DÖNGÜ KOMUTLARI


Algoritmalarda bazı işlemlerin tekrar çalışması için onları her seferinde yazmak
gerekir. Ancak bu çözüm, çok fazla tekrar için hem yazmayı hem de okumayı zorlaştırır.
Örneğin yüz elemanlı bir diziye ras gele sayı atanması için işlemin yüz defa yazılması
gerekir. Döngüler ile işlem sadece bir defa yazılır ve tekrar sayısına göre bu işlem yinelenir.

Cevapla Yeni Konu Aç


Konuyu toplam 1 üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


İletişim  
Gravatar as Default Avatar by 1e2.it