Muhammet Ibn Iýas - Häsiýetler hakynda kitap (Kyýafatnama) - Webmaster - Teknoloji Forumları

Muhammet Ibn Iýas - Häsiýetler hakynda kitap (Kyýafatnama)

Türkiye Türkçesi Dışındaki Türkçe Kitaplar


Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 23 Temmuz 2022, 21:43:22
Alexander Graham Bell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Manisa Şubesi
Üyelik Tarihi: 10 Şubat 2010
Mesajlar: 11.047
Konular: 6170
Aldığı Beğeni: 4
Verdiği Beğeni: 4
Standart Muhammet Ibn Iýas - Häsiýetler hakynda kitap (Kyýafatnama)Allatagala hamd-u senalar, Onuň habyby Muhammet alaýhyssalama kop salamlar we salamlar aýdanymyzdan soňra, şu eseriň arap dilinden turki diline terjime edilmegine sebäpkär bolan ejiz bende11 (11 Bu ýerde awtor, ýagny Muhammet ibn Iýas ozuni goz oňunde tutýar.) Muhammet ibn Iýas şeýle diýýär: «Her bir ynsanyň şekiliniň we ýaradylşyndaky tertibiniň ozune mahsus ozboluşly tarapy bar bolup, ol ynsanda tebigy ýagdaýda ýuze cykýandyr. Eger tebigy häsiýetinde ýagşylyk bar bolsa, ony ygtyýarsyz äşgär eder. Eger tebigy häsiýetinde ýaramazlyk bar bolsa, ony hem äşgär eder. Meger, her kişi oz tebigy häsiýetine laýyk tagalla edip kop ýaramazlyklardan saklanar».
Bu babatda enceme kitaplar we rowaýatlar getirilendi. Emma ählisinden has takyk we has ýokary hasaplanyp, turkmen diline gecirilmek ucin terjimeci tarapyndan şu arapca risala saýlanylyp alyndy. Bu risalanyň ady: «Goruş we aň ýetiriş ylmyndaky edep we syýasat kitaby» («Kitabyl-edeb wes-syýasa fi ylmyn-nazar wel farasa&#187 bolup, ony belent mertebeli alym, asyrynyň ýalňyzy, dowruniň ýeke-tägi Abu Abdylla Muhammet ibn Abu Talyp Ensary Dymaşky 757-nji (1356-njy) ýylda jemläp, ýazyp, ony takyk we aýdyň deliller bilen beýan edipdir....
bu kitaba «Kyýafatnama» («Häsiýetler hakda kitap&#187 diýlip at berildi.


MAZMUNY
Birinji bap. Adam kellesiniň gornuşleri.
Ikinji bap. Adam sacynyň gornuşleri.
Ucunji bap. Adam ýuzuniň gornuşleri.
Dordunji bap. Adam maňlaýynyň gornuşleri.
Bäşinji bap. Adam gaşynyň gornuşleri.
Altynjy bap. Adam gozuniň gornuşleri.
Ýedinji bap. Adam gulagynyň gornuşleri.
Sekizinji bap. Adam burnunyň gornuşleri.
Dokuzynjy bap. Adam agzynyň gornuşleri.
Onunjy bap. Adam dişiniň gornuşleri.
On birinji bap. Adam ýaňagynyň, sakgalynyň we eňeginiň gornuşleri.
On ikinji bap. Adam boýunyň gornuşleri.
On ucunji bap. Adam omzunyň gornuşleri.
On dordunji bap. Adam cigniniň, tirseginiň we bileginiň gornuşleri.
On bäşinji bap. Adam eliniň, barmagynyň we dyrnagynyň gornuşleri.
On altynjy bap. Adam kukreginiň we garnynyň gornuşleri.
On ýedinji bap. Adam arkasynyň gornuşleri.
On sekizinji bap. Adam butlarynyň we otyrýeriniň gornuşleri.
On dokuzynjy bap. Adam dyzynyň, injiginiň we aýak barmaklarynyň gornuşleri.
Ýigriminji bap. Adam boýnunyň we ýoreýşiniň gornuşleri.
Ýigrimi birinji bap. Adam sesiniň we gulkusiniň gornuşleri.
Ýigrimi ikinji bap. Adam eliniň aýasyndaky alamatlaryň gornuşleri.
Ýigrimi ucunji bap. Meňleriň gornuşleri.
Ýigrimi dordunji bap. Adam omruniň uzak we gysgalygynyň, kop we az perzentliligiň alamatlary
Ýigrimi bäşinji bap. Älem etraplarynyň halkynyň umumy gylyk-häsiýetleri
Ýigrimi altynjy bap. Haýwanlaryň, guşlaryň we mor-mojekleriň gornuşleri.

[Sadece kayıtlı ve aktif kullanıcılar bağlantıları görebilir. ]

Yeni Konu Aç
Seçenekler


İletişim